+421 (0)2 321 68 170 info@vpudeco.sk

Objekt základnej školy je školská stavba pre povinnú školskú prípravu detí a je to budova s maximálne troma nadzemnými podlažiami a jedným čiastočným podzemným podlažím. Objekt základnej školy sa skladá z blokov A, B, C a telocvične. Objekt bude z dôvodu zvýšenia energetickej efektívnosti budov riešiť stavebné úpravy – obnovu fasády a strechy budovy Základnej školy na Žitavskej č. 1, ktorá je z hľadiska súčasného nevyhovujúceho stavu a vysokých tepelných strát objektu cez nezateplené steny, strechy. Z hľadiska technického ide o jednoduchú obnovu výmeny technických rozvodov zdravotechniky, vzduchotechniky bleskozvodu, úpravy povrchov stien a podláh bez zmien funkčného využitia priestorov, bez zmien v plochách a objemoch budovy.  V rámci stavby sa zrealizuje aj vstupná rampa pre bezbariérový prístup z úrovne chodníka pred Základnou školou.

Názov stavby
Obnova objektu ZŠ na Žitavskej ul. č.1, Bratislava – Vrakuňa

Užívateľ – investor
Mestská časť Bratislava – Vrakuňa

Webstránka investora
http://www.vrakuna.sk/

Obdobie realizácie projektu
2013

Hlavný koordinátor projektu
Ing. arch. Jaroslav Hanúsek