+421 (0)2 321 68 170 info@vpudeco.sk

Zamestnávame špecialistov s bohatými skúsenosťami a tiež mladých kreatívnych ľudí aby sme Vám vedeli ponúknuť presne to, po čom túžite. Náš tím Vám vie ponúknuť rýchle a efektívne vypracovanie projektových plánov a komplexné služby architekta a inžinierov až po spustenie stavby do prevádzky prípadne poskytovať servis aj počas jej prevádzky. Našou snahou je aj on-line komunikácia so všetkými spracovateľmi projektov a klientom aj počas spracovania projektov za účelom priebežnej kontroly a minimalizácie chýb a nezhôd projektu so schváleným zadaním.

Ing. Igor Tóth

Ing. Igor Tóth

Viac ako 30 rokov praxe v riadení a príprave stavieb, znalosť zmluvných podmienok na stavbách a potrieb investorov pri príprave, zadaní a kontrole stavieb. “Rád riešim problémy a najmä hľadanie a nachádzanie jednoduchých riešení.”

Ing. Igor Tóth

Výkonný riaditeľ a CEO
Ing. Arch. Milan Dvorský

Ing. Arch. Milan Dvorský

Viac ako 30 rokov skúseností v príprave a riadení projektov pozemných stavieb. “Dispozične a prevádzkovo čisté riešenie každej stavby je prvý krok k úspešnému návrhu architekta.”

Ing. Arch. Milan Dvorský

Senior architekt - projektový manažér
František Bojanovský

František Bojanovský

Skúsený a pedantný stavebný konštruktér s citom pre riešenie konštrukčných detailov a jednoduchej prevádzky a údržby stavebných prvkov. “Konštrukčné riešenie a detaily novej stavby dnes musia byť na úrovni 21.storočia.”

František Bojanovský

Samostatný projektant
Ing. Jaroslav Ficek

Ing. Jaroslav Ficek

Cieľavedomý, disciplinovaný a spoľahlivý manažér s citom pre architektonickú tvorbu. “Architekti a inžinieri sú ako členovia orchestra, ktorých vedie dirigent – manažér. Podľa neho výsledný projekt vyznie ako  symfónia alebo ako falošné ladenie nástrojov.”

Ing. Jaroslav Ficek

Inžinier-projektový manažér
Ing. Arch. Katarína Kevická

Ing. Arch. Katarína Kevická

Architektka so skúsenosťami v návrhoch a projektovaní vo vyspelom zahraničí. “Mám silný vzťah a úctu k starým architektúram a slohom. Rada hľadám riešenia zachovania a obnovy starého s novými požiadavkami doby.”

Ing. Arch. Katarína Kevická

Architektka - projektová manažérka
Ing. Arch. Miroslav Pavle

Ing. Arch. Miroslav Pavle

Ambiciózny, húževnatý kreatívec s výbornými organizačnými schopnosťami. “Matkou všetkých foriem umenia je architektúra – bez architektúry nemá naša civilizácia vlastnú dušu.”

Ing. Arch. Miroslav Pavle

Architekt - projektový manažér
Ing. Arch. Jaroslav Hanúsek

Ing. Arch. Jaroslav Hanúsek

Viac ako 35 rokov skúseností v príprave a riadení zložitých projektov. “Úspech návrhu novej stavby závisí od úzkej spolupráce a komunikácie architekta, investora prípadne budúceho užívateľa stavby.”

Ing. Arch. Jaroslav Hanúsek

Senior architekt - manažér riadenia kvality
Gizela Randová

Gizela Randová

“Mám rada ruch, zhon, pracovné nasadenie, kde aj chaos má svoj systém a keď sa niečo hľadá, tak sa vždy aj nájde.”

Gizela Randová

Vedúca sekretariátu firmy
Ľubica Jaďuďová

Ľubica Jaďuďová

“Zmeny legislatívy v účtovných a daňových zákonoch sú veľmi časté, pokiaľ ale prinášajú niečo pozitívne, rada si ich osvojujem.”

Ľubica Jaďuďová

Účtovníčka a hospodárka firmy

Oslovili sme vás? Alebo nás chcete len pozdraviť?