+421 (0)2 321 68 170 info@vpudeco.sk

Zabezpečujeme odborne kvalifikovaných a skúsených expertov pre otázky zmluvného manažmentu, prípravy stavieb, dozorovania stavieb a riešenia sporov.

Oslovili sme vás? Alebo nás chcete len pozdraviť?