+421 (0)2 321 68 170 info@vpudeco.sk
Kto sme?

Sme odborná konzultačná spoločnosť.

Našou silnou stránkou je svedomitá a spoľahlivá práca založená na znalosti stavebnej legislatívy, konštrukčných zásad stavieb, zladenia návrhu stavby s nutnými technickými zariadeniami a dlhodobej skúsenosti pri návrhoch rekonštrukcií a modernizácií stavieb ako aj s novostavbami. Máme skúsenosti s prípravou a riadením stavieb podľa medzinárodne uznávaných FIDIC zmluvných podmienok pre výstavbu.

Čo Robíme?

Tvoríme budúcnosť

Snívame vo veľkom, tešíme sa na každodenné výzvy

Máme víziu

Vidíme svet z iného uhľa pohľadu ako bežný človek

Rozmýšľame

Sme bystrí, kladieme tie správne otázky aby sme vedeli pomôcť čo najefektívnejšie

Ponúkame riešenia

Pochopíme, zhotovíme, overíme a vysvetlíme, to všetko podľa individuálnych požiadaviek

Podporujeme vás

Poradíme, poslúžime podľa druhu a typu vašej požiadavky

História spoločnosti

VPU DECO Bratislava, a.s. je priamy právny nástupca pôvodného Vojenského projektového ústavu, ktorý bol založený ako pobočka federálneho československého Vojenského projektového ústavu v Bratislave v roku 1953. Má bohatú históriu projektových prác pre pozemné aj inžinierske stavby pre silové rezorty pôvodného centrálne riadeného socialistického štátu. Na jeho pracovných stoloch vzniklo stovky objektov nielen špeciálnych pre silové rezorty ale aj civilných stavieb pre sociálne zabezpečenie všetkých zamestnancov v týchto rezortoch vrátane významných a verejne známych stavieb – napr. Vojenský internát Hviezda (Kukurica) v Bratislave, Okruhový dom armády v Trenčíne, Rekreačné zariadenie v Liptovskom Jáne, Hotel Fórum v Prahe a mnohé iné.

Po nežnej revolúcii v roku 1989 ako jeden z prvých projektových ústavov prešla v roku 1992 transformáciou na štátnu akciovú spoločnosť VPU DECO Bratislava, a.s. a neskôr v kupónovej privatizácii do štruktúry a portfólia mnohých súkromných akcionárov, ktorí zmenili názov spoločnosti na Coopex Lignum, a.s. V roku 1995 sa dohodli súčasní vlastníci spoločnosti na odkúpení časti firmy, ktorá sa zaoberá odbornou konzultačnou činnosťou pri príprave a realizácii stavieb a vrátili odkúpenej časti firmy pôvodný názov VPU DECO Bratislava, a.s. Od vtedy po dnes je firma v súkromnom vlastníctve a poskytuje svoje odborné služby všetkým investorom zo štátnej, verejnej aj súkromnej sféry.

Vízia a misia

Naša vízia:

Pomôcť realizovať stavby zo stavebných projektov obohacujúcich životy ľudí. Našu pozornosť venujeme stavbám slúžiacim ľuďom s dôrazom na funkčnosť, estetiku, ekonomickosť, legislatívu a budúcu dlhodobú prevádzku. Chceme neustále zlepšovať, zdokonalovať a inovovať služby spoločnosti v oblasti poradenstva pri príprave a realizácii rôzneho portfólia pozemných stavieb ako aj stavieb verejnej infraštruktúry. Sme pripravení čeliť novým výzvam doby, úzko komunikovať s každým klientom a čo najpresnejšie pochopiť jeho potreby a ponúknuť mu návrh riešenia, s ktorým sa stotožní.

Naša misia:

Poskytovať odborné vysoko profesionálne služby  na realizáiu projektových plánov pozemných stavieb aj infraštruktúrnych stavieb s originálnym výstupom a naplnením želaní a potrieb investorov a užívateľov stavieb. Plniť stále nové a nové požiadavky na naplnenie potrieb ľudí vo vytváraní prostredia pre prácu aj pre zábavu a odpočinok a prinášať originálne riešenia s prepojením tradičných a osvedčených prvkov stavieb s novými technicky a technologicky vyspelými zariadeniami.

Základné hodnoty
Odbornosť
Znalosť
Kvalita
Disciplína
Kreativita
Odhodlanie
Kooperácia
Dôvera
Reputácia
Starostlivosť
Náš prínos pre Vás
  • Pomáhame rozvíjať vaše podnikanie, ovplyvňujeme spôsob spolupráce ľudí, podporujeme pozitívne pracovné prostredie a zvyšujeme efektívnosť ktorá sa prejaví nárastom pridanej hodnoty vašej spoločnosti.
  • Z nášho projektového riadenia príjemný pocit a bezpečie, že stavba je v dobrých rukách a investície budú hospodárne vynaložené.
  • Podľa individuálnych potrieb našich budúcich zákazníkov ponúkame spoľahlivé, disciplinované a poctivé odborné služby s dôrazom na pochopenie zadanej úlohy na vysoko profesionálne poskytovanie služieb a plánu na pre realizáciu stavby.
Certifikáty
Ska-logo
Tsus-logo
Sksi-logo
Sace-logo
Fidic-logo
Certicom-logo

Nenechajte nič na náhodu. Spolupracujte s najlepšími!