+421 (0)2 321 68 170 info@vpudeco.sk
Vitajte VPU DECO

Vitajte na stránkach VPU DECO Bratislava, a.s.

Každý deň – už viac ako 68 rokov od založenia – riešime zadania a plníme želania našich klientov – investorov pri tvorbe projektových plánov na novú výstavbu.

Fenomén stavba a príprava projektov na realizáciu stavieb sú našim profesionálnym poslaním.

Poslaním je pripraviť a ponúknuť klientom:

  • pekný a zaujímavý dizajn stavby
  • účelovú a prirodzenú prevádzku budúcej stavby
  • obraz o budúcich nákladoch na výstavbu aj na prevádzku
  • ohľaduplnosť stavby k prírode a životnému prostrediu
  • splnenie a súlad stavby s fyzikálnymi, prírodnými a spoločenskými normami

V našej práci využívame všetky nové technologické vymoženosti súčasnej doby pri tvorbe projektov, ale aj pri návrhoch materiálov a zariadení budúcich stavieb.

Široká ponuka materiálov a zariadení ako aj nové energetické  požiadavky a možnosti automatizácie a riadenia procesov hotovej stavby vyžadujú dôsledné a dôkladné posúdenie vhodnosti použitia z hľadiska ekonómie nákladov, využiteľnosti pre stavbu, trvanlivosti a efektívneho pomeru cena/úžitok.

Konzultant, architekt, projektant je nezávislý odborník. Nezastupuje obchodné záujmy rôznych výrobcov a obchodníkov, ale hlavne záujmy klienta a užívateľa stavby.

V závažnom investičnom rozhodnutí o finančne náročných realizáciách Stavieb vám chceme pomôcť sa správne orientovať. Vaša Stavba bude slúžiť vám a okoliu  dlhé roky. Stojí za to vaše peniaze investovať správnym spôsobom.

Ak práve chystáte stavbu, oslovte nás! Slúžime našim klientom!