+421 (0)2 321 68 170 info@vpudeco.sk
Igor Toth Vpu

Darí sa VPU DECO napĺňať novú víziu?

VPU DECO Bratislava, a.s. vstúpila do nového roku 2014 s víziou ďalšieho zlepšovania a skvalitňovania projektových a architektonických služieb. Po rokoch krízy 2009 až 2013 a jej tvrdého dopadu najmä na stavebníctvo, ktoré nedostatok voľných finančných zdrojov vo verejnom a aj v súkromnom sektore eviduje na rapídnych zníženiach objednávok, je to odvážna úloha. Všeobecne, keď sa musí šetriť, najjednoduchšie je šetriť na investičných a kapitálových výdavkoch, lebo ide o väčšie jednorázové úspory v porovnaní s drobnými úsporami pri uťahovaní opaskov v štátnom rozpočte, prevádzkových nákladoch vo firmách ale aj vo výdavkoch v domácnostiach. Pokiaľ nejde o vyslovene havarijné stavy, väčšina investícií, modernizácií ale aj opráv sa odkladá na neskôr. Z toho vyplývajú fatálne dopady na objednávky pre  architektov, väčšie ale aj menšie projektové firmy a stavebné spoločnosti. Ťažké obdobie rokov 2009 až 2013, keď prepad príjmov a tržieb poriadne preveril manažment projektových firiem zo schopností pripôsobiť sa trhovej situácii, cenovým prepadom odborných služieb a nutnosti znižovať fixné náklady tak, aby firma prežila. V takýchto podmienkach zabezpečovať víziu rastu kvality a služieb vôbec je mimoriadne ťažká úloha.

igor-toth-vpu

Po viac ako 5 mesiacoch však môžem konštatovať, že u nás vo firme sa tieto úlohy daria plniť. Stabilizovali a omladili sme náš pracovný tím, stanovili sme si jasné kritéria kvality a postupy ako kvalitu projektu dosiahnuť, investovali sme do nového hardwerového a softwarového vybavenia a budujeme jednotný design manuál a systém BIM navrhovania pre všetkých našich projektových manažérov. Kvalita projektu nie je daná len vysoko odborným parciálnym technickým riešením, ale hlavne splnením zadania a požiadavky klientov pri poskytnutí  plne skoordinovanej, skontrolovanej a v každej fáze projektu optimalizovanej služby. Túto kvalitu je možné poskytovať iba perfektným zodpovedným riadením projektu a zvládnutím prostriedkov informačnej techniky. Kvalita projektu stavieb rastie, ak máme celý projekt ako jeden model od zadania projektu, návrhu konceptu projektu, jeho schválenia, spracovania všetkých stupňov projektu  a jeho zmien počas výstavby zaznamenané a komplexne administrované v digitálnej forme, čo je v súčasnosti možné len s využitím najnovších softwarových prostriedkov najlepšie v parametrickom modeli 3D a viac D. Viac D rozmer znamená, že nejde len o spracovanie modelu v 3D geometrii, ale aj o zapracovanie ďalších parametrov spojených s návrhom ako sú energetická efektívnosť, možnosti náhradných alebo alternatívnych riešení, dopady na náklady realizácie, dopady na náklady v prevádzke a údržbe a podobne.

Viac o rastúcej kvalite vo VPU DECO v ďalšom vydaní.

Autor: Ing. Igor Tóth, výkonný riaditeľ a CEO