+421 (0)2 321 68 170 info@vpudeco.sk
Lávka Cez Labe

Lávka cez Labe v Hradci Králové

Zúčastnili sme sa architektonickej súťaže o návrh: Lávka cez rieku Labe v Hradci Králové.

Idea návrhu sa kreovala na základe požiadaviek samotného vyhlasovateľa súťaže, ale aj ako názor na čo najlepšie riešenie pre užívateľa. Pôdorys lávky sleduje smerové vedenie trasy chodcov a cyklistov, pritom nie je len dopravnou stavbou slúžiacou k prepojeniu dvoch brehov rieky Labe. Nebráni v pohladoch na obe strany rieky, dodržiava výšku podľadu okolitých mostov a nekomplikovane rieši bezbarierový presun len so 6% stúpaním z oboch strán.

Hlavný prínos stavby má byť samozrejme prepojenie brehov, avšak dimenzovanie a vzhľad stavby predurčuje jej začlenenie do okolitého prostredia zóny Aldis. Môže tak pomôcť pri rozvoji a tvorbe rôznych kultúrnych akcií popri brehu rieky alebo priamo na nej, môže sa vo vyhradenom čase stať aj pódiom alebo kulisou.

Architektúra: Ing.arch. Milan Dvorský, Ing. Jaroslav Ficek, Ing.arch. Miroslav Pavle Statika: Ing. Ján Bača, Ing. Ján Budzák

Ako sa Vám páči náš návrh?

Autor: Ing. Jaroslav Ficek, Ing. arch. Miroslav Pavle