+421 (0)2 321 68 170 info@vpudeco.sk

Rekonštruovaná chata je ovplyvnená pôvodnou zástavbou a tvarom pozemku. Objekt je koncipovaný tak, aby jeho budúcim užívateľom umožnil pohodlné užívanie a zabezpečil určitú mieru spojenia chaty so záhradou.

Objekt sa pôdorysne zväčšuje podľa požiadaviek užívateľa a aby spĺňal index zastavanosti v danej zóne. Chata je situovaná tesne pod najvyšším bodom pozemku, kde hlavný vstup je situovaný na ľavej strane. V suteréne sa nachádza otvorený multifunkčný priestor s krbom, kuchynkou a hygienickým zázemím. Na prvom nadzemnom podlaží je technická miestnosť pre technológiu objektu, denné miestnosti, hygienické zázemie, odpočiváreň, sklad a schodisko do suterénu. Schodisko je presvetlené zvislým zaskleným otvorom zo severnej strany, ktoré slúži ako vedľajší vstup do exteriéru.

Farebné riešenie prevetrávanej fasády I.NP je v odtieni antracitovej farby. Časť viditeľnej zapustenej fasády suterénu je z bielej silikónovej omietky. Južná fasáda je tvorená z veľkých presklených plôch, chránené proti preslneniu interiéru exteriérovými bezpečnostnými roletami.

Zo suterénu je priamy vstup na terasu záhrady, kde je zapustená exteriérová vírivka so solárnou sprchou. Rekonštrukcia objektu chaty je navrhnutá na celoročné rekreačné vyžitie, tak aby maximálne splnila požiadavky klienta.

Názov stavby
Rekonštrukcia rekreačnej chaty, Limbach

Užívateľ – investor
Súkromná osoba

Obdobie realizácie projektu
2015

Hlavný koordinátor projektu
Ing. arch. Miroslav Pavle