+421 (0)2 321 68 170 info@vpudeco.sk

Zámerom je na mieste pôvodného starého rodinného domu postaviť nový rodinný dom, pôvodný dom sa asanuje v rámci búracích prác.

Rodinný dom je navrhovaný pre 4 člennú rodinu. Hlavný vstup bude z gánku z juhovýchodnej strany objektu. Zo vstupnej predsiene bude prechod do centrálnej komunikačnej chodby. Z nej budú prístupné všetky miestnosti: obývačka s kuchyňou v jednom priestore, tri izby, kúpeľňa, kotolňa, a WC pre návštevy. Vstup do komory bude z kuchyne.

Projekt rodinného domu rieši časti projektovej dokumentácie: technická správa, protipožiarne zabezpečenie stavby, teplotechnické posúdenie stavby, situácia širších vzťahov, koordinačná situácia stavby, dokumentácia pozemných objektov, stavebné riešenie, statika, zdravotechnika, vykurovanie a elektroinštalácia.

Názov stavby
Rodinný dom v obci Vojka

Užívateľ – investor
Martin Balažovič

Obdobie realizácie projektu
2015

Hlavný koordinátor projektu
Ing. arch. Katarína Kevická