+421 (0)2 321 68 170 info@vpudeco.sk

Investorom akcie bol Heineken Slovakia, s.r.o. Zhotoviteľom stavby bol Doprastav, a.s. Projektovou úlohou bolo vypracovať podrobný realizačný projekt všetkých profesií na tri hlavné objekty, Sladovňa, Sušiareň a Silo. Projekt technológie bol dodaný zahraničným dodávateľom a našou úlohou bolo len vybudovať stavebné objekty pre požiadavky technológie. Špecialitou projektu bolo spracovanie dokumentácie on-line priamo na stavbe. Každý výkres bol detailne preverovaný priamo na stavbe a pripustený do výroby a realizácie až po prevzatí hlavným technickým dozorom stavby z Holandska.

Pri tejto stavbe sme sa stretli s veľmi prísnymi požiadavkami na detailnosť dokumentácie a požiadavkami na vysokú kvalitu montážnych a realizačných prác. Merali sa všetky povrchy a ich rovnosť, pevnosť a predpísané charakteristiky. Všetky prestupy konštrukciami boli detailne predpísané a utesnené a jednotlivo prevzaté. Oceľová konštrukcia bola v každom detaile antikorózne upravená galvanizáciou a všetky dielce boli skrutkované bez zvárania. Stavba bola realizovaná vo vysokej kvalite a v zmluvnom termíne. Konštrukcia sladovne s priemerom železobetónovej konštrukcie viac ako 36m, je konštrukcia najväčšia tohto druhu v strednej Európe.

Názov stavby
Heineken Slovensko

Užívateľ – investor
Heineken Slovensko a.s.

Webstránka investora
http://www.heinekenslovensko.sk/

Obdobie realizácie projektu
2003

Hlavný koordinátor projektu
Ing. Igor Tóth