+421 (0)2 321 68 170 info@vpudeco.sk

Projekt rieši úpravu vstupných a spoločných komunikačných priestorov do objektu, až po vstup do rektorátu na prvom poschodí. Účelom je vdýchnuť  priestorom reprezentačný charakter zodpovedajúci významu a vážnosti inštitúcie. Ďalej projekt rieši návrh informačného centra v rámci vstupného vestibulu vymedzením časti priestoru stavebno–interiérovými prvkami. Informačné centrum bude slúžiť  predovšetkým pre verejnosť a návštevy, a bude mať propagačnú a reprezentačnú funkciu. Projekt rieši úpravu vstupnej haly na prízemí, podesty na prízemí tj. priestor pred výťahmi, ďalej úpravu podesty na 1.poschodí tj. vstupný priestor pred rektorátom a úpravu schodiskového priestoru. Riešený schodiskový priestor je vymedzený nástupným ramenom v suteréne a výstupným ramenom na 2.podlaží (okrem steny prislúchajúcej 2. podlažiu). Projekt Informačného centra UK bol úspešne zrealizovaný a odovzdaný dňa 6.5.2014.

Názov stavby
Návrh úpravy vstupných priestorov novej budovy UK

Užívateľ – investor
Univerzita Komenského v Bratislave

Webstránka investora
https://uniba.sk/

Obdobie realizácie projektu
2012

Hlavný koordinátor projektu
Ing. arch. Jaroslav Hanúsek