+421 (0)2 321 68 170 info@vpudeco.sk

Situovanie stavby je v najexponovanejšej časti areálu vzhľadom na dostupnosť a vizuálny kontakt. Dopravná obslužnosť objektu je z novej komunikácie s parkoviskom návštevníkov a vstupom do predajných priestorov. Prístup nákladnou dopravou je cez hlavný vstup do areálu. V navrhovanej stavbe nie sú riešené žiadne technologické prevádzky. Objekt je funkčne členený na dve časti: predajné priestory a skladovacie priestory. Predajné priestory sú riešené ako predajný sklad agrochemikálií a pomôcok záhradkárom.Skladové priestory sú riešené ako voľná skladovacia plocha a skladovanie v regáloch.

Názov stavby
Alchem Senica

Užívateľ – investor
ALCHEM s.r.o.

Webstránka investora
http://www.alchem.sk/

Obdobie realizácie projektu
2003

Hlavný koordinátor projektu
Ing. arch. Jaroslav Hanúsek