+421 (0)2 321 68 170 info@vpudeco.sk

Architektonická štúdia navrhuje vilu ako prístavbu k pamiatkovo chránenému objektu iluzívnych hradieb z konca 19. storočia. Tie boli kedysi súčasťou romantickej koncepcie parku kaštieľa vo Voderadoch, ktorého návrh si objednal majiteľ kaštieľa gróf František Zichy v roku 1794. Chránený objekt z 1/2 19. stor. je tiež známy ako “Templársky hrad”, a bol koncipovaný ako „kulisa”. Pri pohľade z parku zámerne pripomína líniu hradieb v stave ruiny. Z jej zadnej strany bol pristavaný domček hájnika, ktorý okrem hospodárskej funkcie pôsobil aj ako oporná konštrukcia hradieb. V čase tvorby návrhu bol v zlom technickom stave s narušenou statikou.

Pamiatkový objekt spolu s pristavanou vilou je situovaný na rozhraní parku a voľnej krajiny. Malebné zakomponovanie objektu do krajiny nadväzuje na urbanistické riešenia rodových sídiel. S pozdĺžnou fasádou orientovanou na juh ponúka krásne výhľady. Vila je dvojpodlažná s podpivničením. Centrálnou časťou rezidencie je reprezentačná vstupná hala s otvoreným schodiskom, ktorá má obytný charakter. Tento priestor delí rezidenciu na dve krídla. Vo východnom krídle sa nachádzajú obytné priestory, západná časť je prevádzkovo – hospodárska.

Jednou z najpríťažlivejších častí objektu je bowlingová dráha s barom v suteréne, ale rovnako aj pôvodná vínna pivnička zaklenutá pruskou klenbou, a bazén s výhľadmi do krajiny umiestnený na poschodí.Perličkou v návrhu je požiadavka investora umiestniť výťah/ zdvižnú plošinu do jednej z vežičiek. Okrem zabezpečenia bezbariérovosti objektu sprístupňuje strešnú výhliadku, a svojou presklenou konštrukciou sprostredkuje zaujímavý zážitok z priestoru veže.

Svojím hmotovým riešením vila nadväzuje na stopu pôvodných stavebných objektov pridružených k hradobnému múru. Linearita pamiatky a orientácia na sever-juh prirodzene formuje obytné krídlo na dvojtrakt. Obytné miestnosti radené vedľa seba v plnej miere využívajú benefity južnej orientácie, zatiaľ čo komunikačná chodba k nim prislúchajúca tvorí zónu rozhrania medzi “starým” a “novým”. Tak ako rozdeľuje, rovnako aj spája. Návštevníkovi umožnuje bezprostredný kontakt s autentickou hradobnou stenou. Presklený svetlík po celej dĺžke chodby umožnuje človeku vnímať pamiatku ako celok, s pohľadom na ukončeniemúru lastovičou atikou.

Názov stavby
Rezidencia pri Romantickej stavbe v parku kaštieľa vo Voderadoch

Užívateľ – investor
Ing. František Potisk

Obdobie realizácie projektu
2012

Hlavný koordinátor projektu
Ing. arch. Katarína Kevická