+421 (0)2 321 68 170 info@vpudeco.sk

Predmetom stavby boli dva objekty: hala 09 – energetický blok s plynovou kotolňou, hlavnou elektrickou rozvodňou, úpravňou vody a hala 10, pozostávajúca z priestorov skladových, výrobno – technologických, administratívnych priestorov a centrálnych šatní s hygienickými zariadeniami.

Názov stavby
Automobilka PSA Trnava

Investor
Sibamac a.s.

Webstránka investora
http://www.psa-slovakia.sk/

Obdobie realizácie projektu
2005

Hlavný koordinátor projektu
Ing. arch. Milan Dvorský