+421 (0)2 321 68 170 info@vpudeco.sk

Investor akcie je Ing. Peter Pammer a má zámer rekonštruovať jestvujúci rodinných dom, ktorý sa nachádza v Bratislave mestskej časti Rača na ulici Koľajná.
Jestvujúci rodinný dom bol postavený v 50-tych rokoch ako rodinný dom murovanými stenami s jedným nadzemným podlaží, čiastočným podpivničením a v podkroví s jednou miestnosťou – izbou.

V rámci rekonštrukcie sa odstráni súčasná prístavba vrátane základov ako aj drevený krov rodinného domu. Zrealizuje sa nový vstup do podzemného podlažia, kde bude technické podlažie. Zrealizuje sa nová dispozícia a nové podlažie so sprístupneným schodiskom z exteriéru.
Po rekonštrukcii bude mať rodinný dom 2 nadzemné podlažia a 1 čiastočné podzemné podlažie. Rekonštrukciou sa zrealizuje rodinný dom – dvojgeneračný.

Názov stavby
Rekonštrukcia rodinného domu, Koľajná, Rača

Užívateľ – investor
Ing. Peter Pammer

Obdobie realizácie projektu
2016

Hlavný koordinátor projektu
Ing. arch. Milan Dvorský
František Bojanovský