+421 (0)2 321 68 170 info@vpudeco.sk

Projekt riešil stavebné úpravy budovy Západoslovenského múzea v Trnave, bol rozdelený na 4 časti:

E01 – Výplne otvorov – výmena okien a dverí
E02 – Výťah – osadenie nového exteriérového výťahu na dvorovú fasádu – zabezpečenie bezbariérového prístupu expozícií
E03 – Oprava fasád – prebehli reštaurátorské aj umelecko – remeselné práce
E04 – Sprístupnenie pivnice

Názov stavby
Stavebné úpravy budovy Západoslovenského Múzea v Trnave

Webstránka investora
http://zsmuzeum.sk/sk

Obdobie realizácie projektu
2015

Hlavný koordinátor projektu
Ing. arch. Katarína Kevická