+421 (0)2 321 68 170 info@vpudeco.sk

Funkčnou náplňou objektu Kapitánsky dom na Zvolenskom zámku je komplexné pracovisko pre potreby digitalizácie zbierok SNG a následne ich partnerských organizácií. Výsledkom stavebných zásahov je tiež stabilizácia a zlepšenie technického stavu pamiatky.

Objekt je vybavený prevádzkou fumigácie (technológia dezinfekcie, dezinsekcie a odplesňovania zbierkových predmetov v sterilizačnej komore), digitalizačným pracoviskom s veľkoplošným skenerom, reštaurátorskou dielňou a administratívnymi priestormi pre spracovanie získaných dát.

V rámci projektovej dokumentácie bola vypracovaná:

 • Sprievodná a súhrnná technická správa
 • Pohľady
 • Požiarna ochrana
 • Situácia širších vzťahov
 • Situácia
 • Zákres do katastrálnej mapy
 • Statika
 • Zdravotechnika
 • Vykurovanie
 • Štrukturovaná kabeláž
 • Vzduchotechnika
 • Elektroinštalácia
 • Náklady stavby

Názov stavby
Digitalizačné pracovisko, Kapitánsky dom SNG, Zvolenský zámok

Užívateľ – investor
Slovenská Národná Galéria, Bratislava

Webstránka investora
http://www.sng.sk

Obdobie realizácie projektu
2012

Hlavný koordinátor projektu
Ing. Arch. Katarína Kevická