+421 (0)2 321 68 170 info@vpudeco.sk

Átriový pavilón internáty A bol zrealizovaný v rokoch 1972 – 1977. Objekt má  1. podzemné a 4. nadzemné podlažia. Ubytovacie bunky v objektoch mali spoločné hygienické priestory (WC a sprchy), pochôdzne strechy, nevyhovujúce technické rozvody a nefunkčnú zvislú a vodorovnú izoláciu hygienických priestorov. Na základe výsledkov a záverov podrobného inžiniersko-geologického a technického prieskumu sa ukázalo, že dochádzalo k pomalému sadaniu násypov podláh I. podzemného podlažia aj I. podlažia na teréne v dôsledku nedostatočného zhutnenia násypov pod podkladnými betónmi a sadaniu ležatých rozvodov kanalizácie a kanálov ústredného kúrenia.

Navrhovaným riešením bolo odstránenie všetkých výplní otvorov – okien a dverí vrátane zárubní, odstránenie nášľapných vrstiev podláh a obkladov stien, zhutnenie podložia a zrealizovanie nových podkladových betónov podláh vrátane hydroizolácie. Boli zrealizované nové priečky, nové výplne otvorov okien a dverí. Bolo prevedené nové oplechovanie, nové povrchové úpravy podláh a stien, nová hydroizolácia hygienických jadier a balkónov. Na streche bola zrealizovaná nová tepelná izoláciu a fóliovú krytinu. Boli prevedené úpravy výplní prechodných balkónov – pavlačí v celom rozsahu, nová povrchová úprava fasády ako aj nové rozvody zdravotechniky, ústredného kúrenia a vzduchotechniky.