+421 (0)2 321 68 170 info@vpudeco.sk

Navrhovaný objekt rekonštrukcie rodinného domu v Dobrohošti je ovplyvnený pôvodnou zástavbou a tvarom pozemku s typickou zástavbou pozdĺžneho domus v nútornou záhradou.Objekt j ekoncipovaný tak, aby jeho budúcim užívateľom umožnil pohodlné užívanie a zabezpečil určitú mieru spojenia domu so záhradou a chránil hlavné spoločenské miestnosti a pobytové priestory voči prevládajúcim severozápadným vetrom a zabezpečil určitú mieru súkromia.

Pôdorysne je rekonštrukcia navrhnutá v pôdoryse súčasnej zastavanej plochy s prístavbouv jeho zadnej dvorovej časti.Pôdorysne je dom v tvare L s uličnou fasádou kratšej strany písmena L.Vstup do domu je zachovaný z bočnej strany prekrytý rímsou podkrovia. Vstup do domu je z chodníka popod prestrešenú pergolu so spevnenou plochou určenou na parkovanie motorového vozidla. V zadnej časti sa nachádza spoločenská časť domu – kuchyňa, obývacia izba, technická miestnosť s kotolňou a letná kuchyňa s otvorenými stenami. Z obývacej izby je na východnú časť pozemku navrhnutá terasa na vonkajšie posedenie s pergolami na tienenie.

Hmotovo sa jedná o samostatne stojaci jednopodlažný objekt s obytným podkrovím. Uličná časť domu ješikmým krovom a strešnými oknami do ulice. Strecha je sedlová s kolmými štítovými stenami.Kolmo na šikmú strechu je napojená šikmá strecha dvorovej časti domu. V zadnej časti je nad technickou miestnosťou a letnou kuchyňou len plochá strecha s pochôdznou terasou a vonkajším schodiskom. Časť plochej strechy zo severozápadnej strany je v šikmej rovine vyplnená drevenými lamelami na zachytenie vetra a zamedzenie pohľadu zo strechy na susedné parcely.

Názov stavby
Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu,Dobrohošť

Užívateľ – investor
Súkromný investor

Obdobie realizácie projektu
2014

Hlavný koordinátor projektu
Ing. arch. Miroslav Pavle