+421 (0)2 321 68 170 info@vpudeco.sk

Obnova bytového domu je sanáciou zvyšných častí obvodového plášťa jestvujúceho objektu Bytového domu Sputniková č.2, 4, 6, 8 v Bratislave, Ružinov časť Ostredky. Objekt je bytovým domom so štyrmi blokmi ( vstupmi ) zo zníženým technickým podlažím a siedmymi obytnými podlažiami spolu s 4×28 bytových jednotiek t.j. 112 bytových jednotiek. Objekt bytového domu Sputniková č.2, 4, 6, 8 bol postavený v roku 1960. Bytový dom bol zrealizovaný z panelovej konštrukcie sústavy T06B BA s loggiami. Konštrukčný systém je z plných železobetónových panelov hr. 150 mm a keramzitových obvodových dielcov hr. 250 mm. Objekt bytového domu bol zateplený v roku 2006 v rovných plochách panelového objektu ( mimo loggii a vystupujúcich schodiskových hmôt, sokelu objektu ). Obnovou bytového domu teraz rieši sanovanie zvyšných plôch – loggie, schodiskové hmoty, sokla objektu a tepelné odizolovanie technického podlažia od obytných miestností bytov. Ďalej sa rieši odstránenie systémových porúch bytového domu podľa prílohy č.1 zákona 443/2010 Z.z. bod f) poruchy balkónov a loggií. V rámci obnovy sa budú riešiť výmeny spoločných stúpačiek a rozvodov studenej vody, TÚV, cirkulácie, kanalizácie, plynu, VZT potrubia. Ďalej sa rieši výmena keramickej dlažby podlahy pri schodiskách.

Názov stavby
Obnova bytového domu Sputníková, Bratislava

Užívateľ – investor
Bytokomplet s.r.o. Bratislava – Ružinov

Webstránka investora
http://www.bytokomplet.sk/

Obdobie realizácie projektu
2013

Hlavný koordinátor projektu
Ing. arch. Milan Dvorský