+421 (0)2 321 68 170 info@vpudeco.sk

Projekt rieši v zmysle východiskových podkladov /investičné zadanie/ komplexnú rekonštrukciu existujúcich zastávok na trati Tatranských elektrických železníc – TEŽ/ Nový Smokovec, DolnýSmokovec a Popradské Pleso/. Predmetom je rekonštrukcia jestvujúcich nástupíšť a prístupových chodníkov, vybudovanie nových prístreškov pre cestujúcu verejnosť a v Novom Smokovci je riešená aj rekonštrukcia priechodu pre chodcov. Ďalej projekt rieši nové vonkajšie osvetlenie a bleskozvod prístreškov.

Vybudovaním prístrešku pre cestujúcu verejnosť a zrealizovaním rekonštrukcie nástupišťa dôjde k vylepšeniu podmienok a k zvýšeniu bezpečnosti  cestujúcej verejnosti a znamená aj vylepšenie estetického hľadiska zastávok, nakoľko zastávky sa nachádzajú v tatranskej oblasti, ktorú navštevujú návštevníci z rôznych kútov sveta.

V obrazovej prílohe môžete vidieť zapracovanie investorských požiadaviek do finálnej – realizačnej projektovej dokumentácie. Kde sa kládol dôraz na max. bezúdržbovosť /minimalizovanie sklenených plôch, vylúčenie úžľabia, vpuste resp. chrliča, … / a väčšie priblíženie k tatranskej architektúre.

Názov stavby
Rekonštrukcia zastávok na tratí TEŽ – Nový Smokovec, Dolný Smokovec, Popradské Pleso

Užívateľ – investor
Železnice Slovenskej republiky

Webstránka investora
http://www.zsr.sk

Obdobie realizácie projektu
2015

Hlavný koordinátor projektu
Ing. arch. Miroslav Pavle