+421 (0)2 321 68 170 info@vpudeco.sk

Základné urbanistické riešenie vychádza z jestvujúceho tvaru objektu, ktorý aj v novom návrhu nemení svoj základný pôdorysný tvar. Rekonštrukcia bytového domu vychádza z požiadavky investora vytvoriť v atraktívnej lokalite Palisády objekt s apartmánovým bývaním na vysokej funkčnej a estetickej úrovni.

Objekt je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou, z čoho vyplývajú obmedzenia rekonštrukcie. Hmotové členenie objektu je v rámci nového návrhu prispôsobené okolitej zástavbe a úroveň budúceho hrebeňa strechy dosahuje úroveň okolitých stavieb. Nová nadstavba je prezentovaná modernými výrazovými prostriedkami a konštrukciami  a predstavuje princíp kontinuálneho vrstvenia architektúry v čase. Významný dôraz je kladený na vnútorné interiérové vnímanie priestorov – historické miestnosti charakterizované vysokými stropmi a oknami a novovytvorené priestory s dôrazom na priamy kontakt s exteriérom cez veľkoryso riešené sklenené steny.

Objekt poskytuje bývanie v 20 apartmánoch, je prístupný pre peších z ulice Podjavorinskej z jestvujúcich chodníkov. Prístup motorovými vozidlami je z  ulice cez novonavrhnutý vstup do suterénu, v ktorom je možné parkovanie 12 osobných áut.

Názov stavby
Rekonštrukcia a nadstavba bytového domu na Podjavorinskej ul.9, Bratislava

Užívateľ – investor
Maple s.r.o., Bratislava

Obdobie realizácie projektu
2013

Hlavný koordinátor projektu
Ing. arch. K. Jägrová, Ing. arch. K. Kevická