+421 (0)2 321 68 170 info@vpudeco.sk

Budova Galéria Ľudovíta Fullu SNG vznikla ako výsledok darovacej zmluvy  medzi Ľudovítom Fullom a štátom, zastupovaným Slovenskou národnou galériou. V súčasnosti súkromné priestory Fullovho bytu boli v roku 1982 adaptované na menšiu výstavnú sálu pre krátkodobé výstavy. V pôvodnom stave zostala len Fullova pracovňa, spoločenská izba a čiastočne ateliér, ktoré dnes tvoria súčasť expozície maliarovho diela.

Rekonštrukcia nemení vzhľad budovy, realizácia pozostáva v odstránení nevyhovujúceho súčasného FeAl obkladu, hliníkových výplní otvorov, elektroinštalácie a ich nahradenie novými materiálmi, výrobkami, rozvodmi s vyhovojúcimi technickými parametrami pri zachovaní tvaru, rozmerov a veľkosti jestvujúcej stavby budovy Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku.

Názov stavby
Rekonštrukcia galérie Ľ. Fullu SNG Ružomberok

Užívateľ – investor
Slovenská Národná Galéria, Bratislava

Webstránka investora
http://www.sng.sk

Obdobie realizácie projektu
2013

Hlavný koordinátor projektu
Ing. arch. Milan Dvorský, Ing. Jaroslav Ficek