+421 (0)2 321 68 170 info@vpudeco.sk

Adaptácia priestorov bude len v priestoroch jestvujúcich objektov blok B + C Hurbanových kasárni v Bratislave na ul. Mickiewiczová a ul. Mariánska postavených v 20-tych rokoch 20 storočia. Priestory určené pre potreby Slovenskej národnej galérie v Bratislave sú stavebne ohraničených priestoroch od schodiska pri hlavnom vstupe vľavo na 1.podlaží, 2.podlaží a 3 podlaží bloku B a prepojených s blokom C na všetkých troch podlažiach. Adaptáciou sa nemení fasáda objektov bloku B + C Hurbanových kasární. Adaptácia rieši vnútorné stavebné úpravy, nové povrchové úpravy podlahy, stien a stropov. Ďalej sa riešia nové rozvody vody alebo sa upravujú rozvody zdravotechniky k hygienickým zariadeniam vrátane výmeny zariaďovacích predmetov. Riešia sa aj nové rozvody kanalizácie od nových zariaďovacích predmetov s napojením na jestvujúci vnútorný rozvod splaškovej kanalizácie. V rámci adaptácie sa zrealizujú nové rozvody elektroinštalácie a štruktúrovanej kabeláže. Ďalej sa v časti vykurovania vymenia armatúry pred vykurovacími telesami. Dispozičné riešenie priestorov pre potreby Slovenskej národnej galérie vychádza z nutnosti presťahovania SNG počas rekonštrukcie hlavnej budovy SNG vo vodných kasárňach a jej priľahlých priestoroch. Priestory v Hurbanových kasárňach sú na troch podlažiach bloku B+C. Na 1. podlaží sú umiestnené skladové priestory pre diela a depozit SNG. Na 2. a 3. podlaží sú kancelárske priestory pre zamestnancov SNG + skladovacie priestory ( miestnosti bez priameho osvetlenia a vetrania ). Počet zamestnancov SNG v priestoroch blokov B + C bude cca 90 na dvoch podlažiach.

Názov stavby
Hurbanove kasárne pre potreby SNG

Užívateľ – investor
Slovesnká národná galéria

Webstránka investora
http://www.sng.sk

Obdobie realizácie projektu
2012

Hlavný koordinátor projektu
Ing. arch. Milan Dvorský, Ing. Jaroslav Ficek