+421 (0)2 321 68 170 info@vpudeco.sk
Stara Tura

Rekonštrukcia staničnej budovy a priľahlých objektov v Starej Turej

Železnice Slovenskej republiky ako investor uvedenej akcie v rámci svojho investičného programu obnovy a modernizácie staničných budov v rôznych mestách na Slovensku pristúpil k príprave realizačného projektu a samotnej realizácii v roku 2014. Zadanie bolo jednoznačné a týkalo sa komplexnej obnovy a modernizácie objektov železničnej stanice a inžinierskych sietí. Naši architekti sa od počiatku riešenia úlohy zamerali na obnovenie pôvodnej architektonickej podoby hlavnej budovy z roku 1929 ako aj riešenia časti interiéru a informačného systému v zmysle súčasných platných predpisov, ale so zámerom obnovenia jedinečného prostredia stanice, ktorá má svoju pamäť a má aj ambíciu naplniť prevádzkové požiadavky súčasnej doby. Napriek požiadavke krátkych termínov na vypracovanie podrobného realizačného projektu sa projektové riešenie vždy držalo tejto ústrednej myšlienky.

Stara Tura 2

Projekt dokumentuje rekonštrukciu staničnej budovy a priľahlých objektov železničnej stanice mesta Stará Turá.

Železničná stanica sa nachádza na trati Nová Mesto nad Váhom – Stará Turá – Myjava – Vrbovce štátna hranica s ČR. Stavba je určené polohou existujúcej železničnej stanice Stará Turá, odovzdanej  do užívania 1.septembra  1929. Rozsah  výstavby bol stanovený investorom Železnicami Slovenskej republiky. Zámerom investora je rekonštrukcia objektov železničnej stanice Stará Turá v meste Stará Turá. Hlavný objekt železničnej stanice má dve nadzemné podlažia a ostatné objekty skladov majú jedno nadzemné podlažie. Ide o typickú stavbu železničnej stanice z 20-tych rokoch minulého storočia. V súčasnosti sú v objekty z hľadiska energetického veľmi náročné a vykurované na tuhé palivo a sú v zlom technickom stave. Ide hlavne o rozvody a výplne otvorov okná a dvere. Okná sú netesné a deformované a obvodový plášť budovy je tepelno-technicky poddimenzovaný.

Investor Železnice Slovenskej republiky sa rozhodli zrealizovať modernizáciu jestvujúcich objektov, aby prevádzka objektu bola optimálna z hľadiska energetických strát, hygienickej pohody, hlukovej, svetlo technickej pohody ako aj vhodnými materiálov stavby z hľadiska údržby a životnosti. Zároveň aby objekt po stránke bezpečnosti, ochrany pracovníkov ako aj požiarnych predpisov spĺňal požiadavky budov všetkých platných zákonov, predpisov, EN a STN.

Stara Tura 1

Urbanistického riešenia areálu sa rekonštrukcia nedotýka s výnimkou  asanácie skladov paliva pre byty. Architektonické riešenie objektu železničnej stanice Stará Turá sa nemení, rekonštrukcia rešpektuje a obnovuje pôvodný charakter budovy, postavenej v roku 1929.