+421 (0)2 321 68 170 info@vpudeco.sk
Vpu Deco

60 rokov pôsobenia spoločnosti

VPU DECO Bratislava, a.s. je priamy právny nástupca pôvodného Vojenského projektového ústavu, ktorý bol založený ako pobočka federálneho československého Vojenského projektového ústavu v Bratislave v roku 1953.

DECO v mene spoločnosti pochádza z angličtiny a znamená – Designing, Engineering & Consulting Organisation – Projektová, inžinierska a konzultačná spoločnosť.

Obdobie do roku 1995

kasarensky-celok-studia

Kasárenský celok – štúdia, 1974

Začiatky vojenského projektovania a stavebníctva boli spojené s budovaním vtedajšej novej Československej ľudovej armády. V tomto období pracuje vojenské projektovanie s mladým tímom ľudí, ktorým pomáha napredovať niekoľko starších a skúšenejších odborníkov. Množstvo cenných skúseností nadobudla firma pri spolupráci so socialistickou organizáciou Stavoprojekt v roku 1958, vďaka čomu sa mladý a nesúrodý kolektív plný elánu rýchlo stabilizoval.

internat-vojenska-politicka-akademia-klementa-gottwalda-bratislavaV roku 1958 taktiež prebieha reorganizácia Vojenského projektového ústavu, keď prechádza časť príslušníkov ústavu do civilnej sféry. So zmenenou organizačnou štruktúrou vstupuje Vojenský projektový ústav do ďalšej vývojovej etapy, ktorá sa skladá z ústredia v Prahe a pobočky v Bratislave.

hotel-internacional-praha

Hotel Internacional Praha, 1954 – 56

Po nežnej revolúcii v roku 1989 ako jeden z prvých projektových ústavov prešla v roku 1992 transformáciou na štátnu akciovú spoločnosť VPU DECO Bratislava, a.s. a neskôr v kupónovej privatizácii do štruktúry a portfólia mnohých súkromných akcionárov, ktorí zmenili názov spoločnosti na Coopex Lignum, a.s. V roku 1995 sa dohodli súčasní vlastníci spoločnosti na odkúpení časti firmy, ktorá sa zaoberá projektovou a inžinierskou činnosťou a vrátili tejto novej odkúpenej časti firmy pôvodný názov VPU DECO Bratislava, a.s.

Súčasnosť

Od roku 1995 je spoločnosť v súkromnom vlastníctve a poskytuje svoje odborné služby všetkým investorom zo štátnej, verejnej aj súkromnej sféry. Svojou ponukou služieb pokrýva takmer všetky druhy projektových riešení – Administratívne budovy, cestné a dopravné a stavby, bytové stavby, pamiatkovo chránené objekty, polyfunkciu, priemyseľné a školské stavby, zdravotnícke a špeciálne projekty.

Významnejšie projekty

Kukurica Bratislava – Obnova vojenskej ubytovne Hviezda, Bratislava, Slovensko, 2014 Letové prevádzkové služby – Administratívno – prevádzková budova, Bratislava, Slovensko, 2008 – 2010 Kapitánsky dom Zvolen – Digitalizačné pracovisko, Zvolen, Slovensko, 2012 Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty R1, Nová Baňa, Slovensko, 2013 Žilinská univerzita – Dostavba a dizajn nových pavilónov, Žilina, Slovensko, 1999 – 2001, 2006 Automobilka PSA – Peugeot Citroën, Trnava, Slovensko, 2005 Pivovar Heineken – Budovy sladovne, sušiarne a sila, Hurbanovo, Slovensko, 2002 – 2003

Zamestnanci

V roku 2008 zamestnávala spoločnosť  takmer 40 ľudí. Vzhľadom však na hospodársky pokles a krízu, ktorá sa vo veľkej miere dotkla aj stavebného a projektovacieho sektroru sa tento počet výrazne zredukoval. V súčasnosti spoločnosť stabilne zamestnáva 20 stálych zamestnancov a spolupracuje s desiatkami špecialistami formou outsorcingu.

Logo spoločnosti

logo-2Od založenia spoločnosti až po dnešok si firma zachovala pôvodnú identitu svojho loga. Dizajn loga prešiel niekoľkými menšími zmenami a modernizáciu, jeho charakter a rysy však zostali aj po viac ako 60 ročnom pôsobení firmy nedotknuté. Autor: Ing. arch. Jaroslav Hanúsek

This Post Has 2 Comments

    1. Quickly maximize timely deliverables for real-time schemas. Dramatically maintain clicks-and-mortar solutions without functional solutions.

Comments are closed.